Voorwaarden

Algemeen

- Mien Plek zal alleen worden gerealiseerd wanneer er minimaal 100 aanmeldingen zijn.
- Mien Plek geeft geen enkel toegangsrecht tot het stadion.
- FC Groningen heeft ten allen tijde het recht om de voorwaarden voor "Mien Plek" te wijzigen.
- Mien Plek stopt bij beëindiging van het huurcontract met NV Euroborg.

Deelname

- Er kan alleen worden deelgenomen wanneer de deelnemer een scc heeft op zijn/haar eigen naam.
- Deelnemers van Mien Plek met meerdere scc's kunnen hun kaart kosteloos laten overschrijven op een andere naam. Dit kan via het overschrijfformulier op deze website of bij de supportersbalie van FC Groningen. De periode waarop de naam van de vorige eigenaar staat is leidend voor de rechten van Mien Plek.
- MiVa/sponsoren/vrijwilligers/medewerkers en spelers van FC Groningen kunnen, wanneer zij 5 jaar aaneengesloten werkzaam/sponsor/supporter zijn geweest in het Noordlease Stadion, hun naam laten plaatsen op 1 van de daarvoor bestemde borden op de omloop. Deze personen betalen eenmalig 125 euro of 5 x 25 euro.
- Deelnemers van Mien Plek, met niet geplaceerde plaatsen op de Noordtribune, kunnen een keuze maken tussen de 125 en 250 euro variant. Wanneer de deelnemer kiest voor de 250 euro variant, dan zal de stoelsticker aan hem/haar worden uitgereikt. Na 5 jaar krijgt de deelnemer een willekeurige stoel vanaf de Noordtribune.

Vermelding naam

- De voor- en achternaam, op zowel de stoel als het Mien Plek bord, mogen totaal maximaal 24 karakters bevatten.
- De naam op de stoel en/of het Mien Plek bord is de voor- en achternaam van de scc houder/MIVA/sponsor/medewerker/vrijwilliger/speler.
- De naam op het Mien Plek bord is de voor- en achternaam van de supporter- Maximaal 1 kalendermaand na aanmelding zal de sticker cq bordje worden gerealiseerd door FC Groningen.

Eigen Stoel

- Deelnemers van Mien Plek kunnen na 5 jaar en volledige betaling van 250 euro zijn/haar stoel opeisen van FC Groningen.
- Wanneer een deelnemers van Mien Plek 5 jaar aaneen gesloten een scc heeft in het Noordlease Stadion zal FC Groningen zijn/haar naamplaatje plaatsen op het Mien Plek bord op de sector alwaar de scc houder zijn stoel heeft.
- FC Groningen zal Mien Plek deelnemers die een stoel hebben op een frame met meerdere stoelen bij het opeisen een stoel verstrekken met de originele rugleuning en zitting.
- Bij overlijden hebben de nabestaanden recht op de stoel wanneer het volledige bedrag is voldaan.

Betaling

- Betaling kan op 4 manieren; IDEAL+machtiging resterende 4 betalingen, volledig bedrag via IDEAL, contante betaling van de eerste termijn + machtiging resterende 4 betalingen bij de supportersbalie of contante betaling van het volledig bedrag bij de supportersbalie.
- De eerste incassodatum zal na verwerking van de administratie FC Groningen plaatsvinden in dezelfde maand in de 4 opeenvolgende jaren.
- Indien de deelnemer niet aan de volledige betaling voldoet zal, zonder teruggave van het reeds betaalde bedrag, het naamplaatje worden verwijderd van het Mien Plek bord en zal de stoel in eigendom blijven van FC Groningen.

Wijzigingen

- Bij naamsverandering kan de deelnemer Mien Plek tegen betaling van eenmalig 12 euro het naamplaatje op het Mien Plek bord en sticker op de stoel laten vervangen.
- FC Groningen kan de stoelen na 5 jaar vervangen, zonder de rechten van Mien Plek over te nemen.
- Bij vernieling van de stoel zal FC Groningen deze kosteloos reparen. De sticker zal alleen worden vervangen bij eenmalige betaling van 12 euro.

Beëindiging

- Wanneer de deelnemer zijn scc opzegt, nadat de volledige betaling is voldaan, heeft hij/zij maximaal 3 maanden het recht om de stoel op te eisen. Na deze 3 maanden zal de stoel weer in eigendom komen van FC Groningen.
- Wanneer de deelnemer zijn scc opzegt dan heeft hij geen recht op de stoel wanneer de volledige betaling nog niet is voldaan.